Toàn bộ các thẻ Dragonmaid trong Yugioh Deck Build Pack: Mystic Fighters

Booster pack Yugioh Deck Build Pack: Mystic Fighters đã cận kề ngày phát hành tại Nhật Bản (3/8). Hôm nay, một trong những chủ đề mới được nhiều người mong đợi nhất đã hé lộ toàn bộ nội dung của mình. Đó chính là Dragonmaid, những cô hầu gái rồng. Bạn nào mê bộ manga, anime Hầu Gái Rồng Nhà Kobayashi chắc chắn sẽ muốn sưu tập và thử qua các thẻ bài Yugioh mới này.

Dragonmaid Nasary
EARTH Dragon Effect Monster
LV2 500/1600
You can use each effect among the (1)st and (2)nd effects with this card’s name only once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can target 1 Level 4 or lower “Dragonmaid” monster in your GY; Special Summon it.
(2) At the start of the Battle Phase: You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 7 “Dragonmaid” monster from your hand or GY.

Dragonmaid Erde
EARTH Dragon Effect Monster
LV7 2600/1600
You can use each effect among the (1)st and (3)rd effects with this card’s name only once per turn.
(1) (Quick Effect): You can discard this card; Special Summon 1 Level 4 or lower “Dragonmaid” monster from your hand.
(2) While you control a Fusion Monster, this card cannot be destroyed by card effects.
(3) At the end of the Battle Phase: You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 2 “Dragonmaid” monster from your hand.

Dragonmaid Laudry
WATER Dragon Effect Monster
LV2 500/1600
You can use each effect among the (1)st and (2)nd effects with this card’s name only once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can send the top 3 cards of your Deck to the GY.
(2) At the start of the Battle Phase: You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 7 “Dragonmaid” monster from your hand or GY.

Dragonmaid Fluss
WATER Dragon Effect Monster
LV7 2600/1600
You can use each effect among the (1)st and (3)rd effects with this card’s name only once per turn.
(1) You can discard this card, then target 1 monster in the GY; return that monster to the Deck.
(2) While you control a Fusion Monster, this card cannot be destroyed by effects.
(3) At the end of the Batle Phase: You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 2 “Dragonmaid” from your hand.

Dragonmaid Parla
WIND Dragon Effect Monster
LV3 500/1700
You can use each effect among the (1)st and (2)nd effects with this card’s name only once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can send 1 “Dragonmaid” card from your Deck to the GY, except “Dragonmaid Parla”.
(2) At the start of the Battle Phase: You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 8 “Dragonmaid” monster from your hand or GY.

Dragonmaid Luft
WIND Dragon Effect Monster
LV8 2700/1700
You can use each effect among the (1)st and (3)rd effects with this card’s name only once per turn.
(1) You can discard this card, then target 1 face-up monster on the field; for the rest of the turn, that target cannot activate its effects that activate on the field.
(2) While you control a Fusion Monster, this card cannot be destroyed by card effects.
(3) At the end of the Battle Phase: You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 3 “Dragonmaid” monster from your hand.

Dragonmaid Tillroo
FIRE Dragon Effect Monster
LV3 500/1700
You can use each effect among the (1)st and (2)nd effects with this card’s name only once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can add 1 “Dragonmaid” monster from your Deck to your hand, except “Dragonmaid Tillroo”, then send 1 “Dragonmaid” monster from your hand to the GY.
(2) At the start of the Battle Phase: You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 8 “Dragonmaid” monster from your hand or GY.

Dragonmaid Flamme
FIRE Dragon Effect Monster
LV8 2700/1700
You can use each effect among the (1)st and (3)rd effects with this card’s name only once per turn.
(1) (Quick Effect): You can discard this card, then target 1 “Dragonmaid” monster you control; it gains 2000 ATK until the end of the turn.
(2) While you control a Fusion Monster, this card cannot be destroyed by card effects.
(3) At the end of the Battle Phase: You can return this card to the hand, and if you do, Special Summon 1 Level 3 “Dragonmaid” monster from your hand.

Dragonmaid Hauskee
LIGHT Dragon Fusion Effect Monster
LV9 3000/2000
Fusion Materials: 1 “Dragonmaid” monster + 1 Dragon monster
(1) Once per turn, during the Standby Phase: You can target 1 other “Dragonmaid” monster you control; Special Summon, in Defense Position, 1 “Dragonmaid” monster from your hand or GY whose Level is either 1 higher or 1 lower than that monster’s.
(2) When another face-up Dragon monster you control is returned to the hand: You can target 1 monster your opponent controls; destroy that monster.

Dragonmaid no Okokorozukushi / Dragonmaid Hospitality
Normal Spell Card
You can only activate a card with this card’s name once per turn.
(1) Special Summon 1 “Dragonmaid” monster from your hand or GY in Defense Position, then you can send to the GY 1 “Dragonmaid” monster from your Deck with the same Attribute but a different Level.

Dragonaid no Odemukae / Dragonmaid Reception
Continuous Spell Card
You can use the (2)nd effect with this card’s name only once per turn.
(1) Monsters you control gain 100 ATK/DEF for each “Dragonmaid” monster you control.
(2) If you control 2 or more “Dragonmaid” monsters: You can target 1 “Dragonmaid” card in your GY, except “Dragonmaid Reception”; add it to your hand.
(3) If this card is sent to the GY: for the rest of the turn, all “Dragonmaid” monsters you control will become unable to be targeted by your opponent’s card effects.

Dragonmaid no Omeshikae / Dragonmaid Changing
Normal Spell Card
You can use the (2)nd effect with this card’s name only once per turn.
(1) Fusion Summon 1 Dragon Fusion Monster from your Extra Deck, using monsters from your hand or field as Fusion Material.
(2) If this card is in the GY: You can target 1 “Dragonmaid” monster you control; add this card to your hand, and if you do, return that monster to the hand.

Dragonmaid Relaxation
Continuous Trap Card
You can use the [(1)st] effect with this card’s name only once per turn.
(1) You can target 1 “Dragonmaid” monster you control, then activate 1 of these effects;
• Return the targeted monster to the hand, and if you do, add 1 “Dragonmaid” card from your Deck to your hand, except “Dragonmaid Relaxation”.
• Return the targeted monster to the hand, and if you do, return 1 Spell/Trap your opponent controls to the hand.

Mua sắm bài Yugioh thật

Mua bài Yu-Gi-Oh! chính hãng, bài thật tại nShop

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: