Dàn xe công trường của Yu-Gi-Oh! Deck Build Pack: Infinity Chasers

Hôm nay chúng ta sẽ đến với Infinitrack, một tộc bài mới với những cỗ máy mạnh mẽ chuẩn bị xuất hiện trong Yu-Gi-Oh! qua Deck Build Pack: Infinity Chasers. Series bài này sắp phát hành ở Nhật ngày 23/2 tới và sẽ ra tiếng Anh cuối tháng 3 năm nay.

Mugen Kidou Harvester (Infinitrack Harvester)
EARTH Machine Effect Monster
LV2 0/2100
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: Add 1 “Infinitrack” monster from your Deck to your hand, except “Infinitrack Harvester”.
(2) Target 1 Machine monster you control, except this card; until the end of the turn, the Levels of this card and that target become the total of their combined original Levels.

Mugen Kidou Rock Anchor (Infinitrack Rock Anchor)
EARTH Machine Effect Monster
LV4 1800/500
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) If this card is Normal or Special Summoned: You can Special Summon 1 EARTH Machine monster from your hand in Defense Position, except “Infinitrack Rock Anchor”.
(2) Target 1 Machine monster you control, except this card; until the end of the turn, the Levels of this card and that monster become equal to the total combined Levels of those 2 cards.

Mugen Kidou Cancer Crane (Infinitrack Cancer Crane)
EARTH Machine Effect Monster
LV5 2100/500
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) You can Tribute 1 EARTH Machine monster you control; Special Summon this card from your hand in Defense Position.
(2) You can banish 1 Machine monster from your GY; add 1 “Outrigger Expand” from your Deck to your hand.

Mugen Kidou Drag Shovel (Infinitrack Drag Shovel)
EARTH Machine Effect Monster
LV5 1500/2100
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) You can Tribute 1 EARTH Machine you control; Special Summon this card from your hand in Defense Position.
(2) You can banish 1 Machine monster from your GY; add 1 “Spin Turn” from your Deck to your hand.

Mugen Kidou Trencher (Infinitrack Trencher)
EARTH Machine Effect Monster
LV5 500/2400
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) You can Tribute 1 EARTH Machine you control; Special Summon this card from your hand in Defense Position.
(2) You can banish this card from your GY, then target 1 Level 5 or lower “Infinitrack” monster in your GY, except “Infinitrack Trencher”; Special Summon that monster in Defese Position.

Mugen Kidou Scraper (Infinitrack Roadheader)
EARTH Machine Effect Monster
LV5 2200/500
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) You can Tribute 1 EARTH Machine you control; Special Summon this card from your hand in Defense Position.
(2) You can banish this card from your GY, then target 5 EARTH Machine monsters in your GY; shuffle those monster into the Deck, then draw 2 cards.

Mugen Kidou Reverstorm (Infinitrack Reverstorm)
EARTH Machine Xyz Effect Monster
RK5 2500/500
Materials: 2 Level 5 monsters
You can only use the 1st and 3rd effects of this card’s name each once per turn.
(1) You can detach 1 Xyz Material from this card; either add 1 EARTH Machine monster from your Deck to your hand, or send 1 EARTH Machine monster from your Deck to the GY.
(2) When this card destroys an opponent’s monster by battle: You can attach that monster to this card as Xyz Material.
(3) If this card is in the GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

Mugen Kidou Colossal Mountain (Infinitrack Colossal Mountain)
EARTH Machine Xyz Effect Monster
RK7 2100/3100
Materials: 2 Level 7 monsters
You can only use the 1st and 3rd effects of this card’s name once per turn.
(1) You can detach 1 material from this card; this card gains 1000 ATK.
(2) When this card destroys an opponent’s monster by battle: You can attach that monster to this card as material.
(3) If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

Mugen Kidou Earthshaker (Infinitrack Earthshaker)
EARTH Machine Xyz Effect Monster
RK9 3100/2100
Materials: 2 Level 9 monsters
You can only use the 1st and 3rd effects of this card’s name once per turn.
(1) You can detach any number of material from this card, then target an equal number of cards on the field; destroy those targets.
(2) When this card destroys an opponent’s monster by battle: You can attach that monster to this card as material.
(3) If this card is in your GY: You can Tribute 1 Machine Link Monster; Special Summon this card in Defense Position.

Mugen Kidou Goliath (Infinitrack Goliath)
EARTH Machine Link Effect Monster
LINK-1 ATK1000
Link: Bottom Right
Materials: 1 “Infinitrack” monster, except a Link Monster.
You can only use the 1st effect of this card’s name once per turn.
(1) If this card is sent from the field to the GY, you can target 1 Xyz Monster you control; attach this card to that monster as Xyz Material.
(2) While this card is attached as material, an Xyz monster whose original Type is Machine gains the following effect.
• This card cannot be destroyed by effects.

Mugen Kidou Yousai Megaton Gale (Infinitrack Fortress Megaton Gale)
EARTH Machine Link Effect Monster
LINK-3 ATK4000
Links: Bottom Left, Bottom Right, Right
Materials: 3 Xyz Monsters
You can only use the 2nd effect of this card’s name once per turn.
(1) This card is unaffected by the effects of monsters, except Xyz monsters, and cannot be destroyed by battle, except by Xyz monsters.
(2) Target 1 Xyz monster in your GY and 1 card your opponent controls; Special Summon the first target and place the second target under that monster as material, but halve any damage inflicted to your opponent for the remainder of this turn.

Outrigger Expand
Continuous Spell Card
(1) Machine Xyz Monsters you control cannot be targeted by an opponent’s card effect.
(2) Once per turn: You can target 1 “Infinitrack” Xyz Monster you control; Special Summon from your Extra Deck 1 Machine Xyz Monster that is 2 Ranks higher than that monster you control by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon, also transfer the materials to the Summoned monster.) You cannot Special Summon monsters, except EARTH Machine monsters, for the rest of the turn after you activated this effect.

Spin Turn
Normal Trap Card
(1) Activate 1 of these effects.
• Target 1 of your Attack Position EARTH Machine Xyz Monsters and 1 monster your opponent controls; change the battle position of your monster, and if you do, destroy that opponent’s monster.
• Target 1 of your Defense Position EARTH Machine Xyz Monsters and 1 Spell/Trap your opponent controls; change the battle position of your monster, and if you do, destroy that opponent’s card.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: