Các thẻ bài của Witchcraft, chủ đề mới trong Yu-Gi-Oh!

Witchcraft là một tộc bài mới trong set Deck Build Pack: Infinity Chasers sắp phát hành ở Nhật ngày 23/2 tới (bản tiếng Anh ra ngày 22/3). Nó được mô tả là các Spellcaster với khả năng tận dụng Spell Card trên tay để tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau. Nhiều thẻ bài trong chủ đề này với phần artwork rất dễ thương, tươi sáng đã được giới thiệu, bạn có thể xem qua bên dưới.

Witchcraft Poterie
Earth Spellcaster / Effect
LV2 0/2000
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) During the Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell; Special Summon 1 “Witchcraft” monster from your Deck, except “Witchcraft Poterie”.
(2) If you have no cards in your hand: You can banish this card from your GY, then target 1 “Witchcraft” card in your GY; add that card to your hand.

Witchcraft Pitture
WATER Spellcaster
LV3 1000/1500
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) During either Main Phase (Quick Effect): You can Tribute this card, then discard 1 Spell Card from your hand; Special Summon 1 “Witchcraft” monster from your Deck, except “Witchcraft Pitture”.
(2) You can banish this card from your GY; draw 1 card, then send 1 “Witchcraft” card from your hand to the GY, or, if you do not, banish your entire hand.

Witchcraft Schmitta
FIRE Spellcaster Effect Monster
LV4 1800/600
You can only use the 1st and 2nd effect of this card’s name each once per turn.
(1) During either player’s Main Phase: You can Tribute this card, then discard 1 Spell card from your hand; Special Summon 1 “Witchcraft” monster from your Deck, except “Witchcraft” Schmitta.
(2) You can banish this card from your GY; send 1 “Witchcraft” card from your Deck to the GY, except “Witchcraft Schmitta”.

Witchcraft Edel
LIGHT Spellcaster Effect Monster
LV5 2000/2400
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) (Quick Effect): You can discard 1 Spell Card; Special 1 “Witchcraft” monster from your hand, except “Witchcraft Edel”.
(2) You can Tribute this card, then target 1 Spellcaster monster in your GY, except “Witchcraft Edel”; Special Summon that monster.

Witchcraft Heine
DARK Spellcaster Effect Monster
LV7 2400/1000
You can only use the 2nd effect of this card’s name once per turn.
(1) Other Spellcaster monsters you control cannot be targeted by your opponent’s effects.
(2) (Quick Effect): You can discard 1 Spell from your hand, then target 1 face-up card your opponent controls; destroy that card.

Witchcraft Master Verre
Light Spellcaster / Effect
LV8 1000/2800
You can only use this card name’s (1) and (2) effects once per turn each.
(1) During damage calculation, when a Spellcaster monster you control battles an opponent’s monster: You can reveal any number of Spells with different names from your hand, and if you do, that monster you control gains 1000 ATK/DEF for each card revealed until the end of this turn.
(2) (Quick Effect): You can discard 1 Spell; negate the effects of all face-up monsters your opponent currently controls until the end of this turn.

Witchcraft Creation
Normal Spell Card
You can only use one effect of this card’s name per turn, and only once that turn.
(1) Add 1 “Witchcraft” monster from your Deck to your hand.
(2) During your End Phase, if you control a “Witchcraft” monster while this card in the GY: You can add this card to your hand.

Witchcraft Sabotage
Normal Spell Card
You can only use one effect of this card’s name per turn, and only once that turn.
(1) Target 1 “Witchcraft” monster in your GY; Special Summon that monster.
(2) During your End Phase, if you control a “Witchcraft” monster while this card in the GY: You can add this card to your hand.

Witchcraft Collaboration
Normal Spell Card
You can only use one effect of this card’s name per turn, and only once that turn.
(1) Target 1 “Witchcraft” monster you control; during this turn, that monster can attack twice during each Battle Phase, also if that monster attacks, your opponent cannot activate Spells or Traps until the end of the Damage Step.
(2) During your End Phase, if you control a “Witchcraft” monster while this card in the GY: You can add this card to your hand.

Witchcraft Draping
Quick-Play Spell Card
You can only use one effect of this card’s name per turn, and only once that turn.
(1) Target Spell/Traps your opponent controls, up to the number of “Witchcraft” monsters you control; return those card(s) to the hand.
(2) During your End Phase, if you control a “Witchcraft” monster while this card in the GY: You can add this card to your hand.

Witchcraft Bystreet
Continuous Spell Card
You can use the 2nd or 3rd effect of this card’s name once per turn, and only one of them that turn.
(1) Each turn, the first time each of your “Witchcraft” monsters would be destroyed by battle or effects, they are not destroyed.
(2) If you would discard from the hand to activate the effect of a “Witchcraft” monster, you can send this card to the GY instead.
(3) During your End Phase, if you control a “Witchcraft” monster while this card in the GY: You can place this card in your Spell & Trap Zone face-up.

Witchcraft Scroll
Continuous Spell Card
You can use the 2nd or 3rd effect of this card’s name once per turn, and only one of them that turn.
(1) Once per turn, when a Spellcaster monster you control destroys a monster by battle: You can draw 1 card.
(2) If you would discard from the hand to activate the effect of a “Witchcraft” monster, you can send this card to the GY instead.
(3) During your End Phase, if you control a “Witchcraft” monster while this card in the GY: You can place this card in your Spell & Trap Zone face-up.

Witchcraft Masterpiece
Normal Trap Card
You can only use each effect of this card’s name once per turn.
(1) If you control a “Witchcraft” monster: Target 1 Spell in either GY; add 1 card with the same name as that card from your Deck to your hand.
(2) You can banish this card and any number of Spells from your GY; Special Summon 1 “Witchcraft” monster with a Level equal to the number of Spells banished from your Deck. This effect cannot be activated during the turn this card is sent to the GY.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: